„Култура ON-air” – медийната платформа на габровските творци
Последно обновяване
07 Юли 2014 в 23:28 ч.


Заглавно изображение на новината

Проектът „Култура ON-air” на фондация „Граждански форум” в значителна степен решава проблем, свързан с липсата на възможности за популяризиране на местния културен продукт на общинско, регионално, национално и международно нива. „Култура ON-air”  дава шанс да започне архивирането на този продукт за поколенията. Най-общо проектът би могъл да се раздели на две съставни части:

  1. Изработване и пускане в действие на онлайн-платформа, чрез която да се даде възможност на потребителите да се запознават с местния културен продукт (чрез аудио и видео предавания, текст, снимки и др. и чрез архивиране).
  2. Реализация на предавания (аудио и видео) и публикации, свързани с културата на Габрово.

Идеята ще продължи да се реализира и развива във времето, чрез възможностите на публично-частното партньорство, привличането на донори от частен и обществен характер, предлагане на възможности за реклама. 

Културният продукт, създаван от местната общност на Габрово, достига до ограничен кръг хора със специализиран интерес в дадена област на културата. Има проблем с медийното популяризиране, разпространението на произведения на изкуството и архивирането им. Габрово е община с изключително влошаваща се медийна среда. Тенденцията се задълбочава с времето. Днес сме свидетели на големи национални медийни обединения, които съчетават различни варианти на разпространение – телевизии се обединяват с радия и интернет сайтове. Това се прави, за да се отговори на предизвикателствата на следващите 10 години. През този период ще започнат да функционират медии, които ще бъдат съвсем различни от известните днес сайтове. Публикуването на информация в тези медии ще става все по-скъпо. Влошаващата се медийна среда в Габрово има много важна връзка с културата, която се създава от местната общност. Нейният продукт е достъпен само на специализирани места – галерии, концертни зали, библиотеки. От друга страна има голяма заплаха от намаляване на потенциала на габровските медии и е на лице невъзможност, чрез сега действащите такива, да се достигне до широката публика в самата община, в страната и извън нея. Създаването на специализирана в областта на културата интернет-платформа „Култура ON-air” е важен елемент от решението на този проблем. Тя дава шанс за популяризирането, разпространението и архивирането на културен продукт от местен характер и възможността на аудиторията да го ползва по всяко време. Така се отговаря на една важна социална необходимост и биха могли да се ангажират нови публики.

Въпреки че най-отдалеченото село на община Габрово е едва на 20 км от центъра на града, значителна част от населението няма пряк достъп до местна информация. Това се отнася особено за информацията, свързана с проявите на културните общности. Релефът не позволява навсякъде да се слуша радио, но дори да не беше така, над 90% от лицензите, издадени от съответните органи, са за столични радия. Местна телевизия няма. Днес дори в най-малките села на община Габрово достига цифрова телевизия, но това много малко касае местната култура, която рядко попада в полезрението на националните медии. Културният продукт много често не е комерсиален, което го прави не така привлекателен за медии с частна инвестиция.

В Габрово няма специализиран и масово достъпен архив за продуктите, създадени в областта на културата. Една от важните функции на „Култура ON-air” ще бъде да събира и архивира културни произведения от различни области и да гарантира тяхната достъпност за аудиторията от различни части на света.

 


Щракни тук, за да коментираш новината