Да станем независим журналисти, истината ни прави свободни стартира
Последно обновяване
17 Юни 2013 в 17:32 ч.


Заглавно изображение на новината

 

 

 

 

Група от 23-ма младежи от Дома за деца лишени от родителски грижи в Габрово, ученици от Националната априловска гимназия и студенти ще отстояват свободата на словото. Това ще стане чрез реализацията на проекта „Да станем независими журналисти, истината ни прави свободни”, който се реализира от 15 януари до 30 май, чрез съдействието на Националният център „Европейски младежки програми и проекти”, програма „Младежта в действие” и фондация „Граждански форум”.

Инициативата е с акцент върху практическото правене на съвременна журналистика – особено чрез способите на интернет. Групата от млади хора ще реализира 20 на брой радио-предавания и ще използва възможностите на глобалната мрежа, за да ги излъчи. Ще се създаде и поддържа собствен канал в    

YOUTUBE и разбира се ще бъде създадена страница във фейсбук, където ще се качват файловете от радио-предаванията и статиите. Младежите ще имат възможността да се обучат и на правене на журналистика в печатно издание, като за целта ще реализират 10 броя „Информационен бюлетин”, който ще бъде във формата на местен вестник. Необходимостта от независима съвременна журналистика ще бъде популяризирана чрез прояви на открито, като например „информационни шатри” в градовете от област Габрово. Радио дебат по въпросите на свободната журналистика у нас е една от важните прояви, които участниците ще осъществят.

Проектът предвижда кратка теоритична подготовка, но най-застъпена е практическата журналистика. Младежите ще участват в пресконференции, ще правят интервюта по актуални теми, ще инициират собствени проучвания по важни за обществото въпроси.

Групата от млади хора ще популяризира своята дейност чрез изработка и разпространение на рекламни материали.

В своето обучение групата ще се подпомага от тренер – Тихомир Църов.

Всеки от младежите, осъществили проекта ще получи YOUTHPASS сертификат, който е официално признат в България и страните от ЕС. Документът се издава във връзка с идеята на Европейската комисия за необходимостта от учене през целия живот. Залага се както на образованието и уменията получени в учебните заведения – училища, университети и други, така й на тъй нареченото неформално образование. Според Комисията, човек трябва да разполага с документ за всяка придобита квалификация. Младежите ще могат да ползват сертификата при кандидатстване на работа, сходна с тази, по която се провежда проекта.

 

"Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма "Младежта в действие", администрарана в България от Национален център Младежки европейски програми и инициативи". Съдържанието на настоящия документ не отразява позицията на ЕВропейската общност, програма "Младежта в действие" или НЦЕМПИ"     

 

 

 

 


Щракни тук, за да коментираш новината