Държава се опитва да „мине метър”, а наказва гражданите за същия подход
Последно обновяване
23 Декември 2014 в 15:37 ч.


Заглавно изображение на новината

Калфин иска криминализация за неплащане на осигуровки, тази информация разпространиха първо електронните медии. Печатните издания развиха темата, давайки трибуна на вицепремиера. Идеите за реформи в ръководеното от него ведомство са похвални, но някак не остава впечатлението, че касаят самата държава като работодател или конкретно бюджетните структури. Там по правило осигуровки не се крият. Но дали реално се плащат? Води ли държавата само "на книга" това което трябва да бъде внасяно от нея самата в бюджета или наистина сумите постъпват? Справедливо ли е от една страна да се подкрепят държавните служители чрез поемане на техния дял от осигуровките от самата държава, а в същото време тези пари да са виртуални? Дори хората, които не познават в детайли как функционират финансите на България, имат горчивото усещане, че тази несправедливост се случва. И че реалната тежест пада върху бизнеса и пък той трябва да поеме всички други тежести, с които в качеството си на работодател държавата и другите бюджетни институции, също са натоварени.

Натоварени - друг път. По-голямата част от товара им пак е виртуален.

Както "плаща" дължимите от самата нея на самата нея осигуровки, по същия начин държавата прилага виртуалния подход към много от субектите, на които така или иначе им се налага да работят с нея.

Желанието на Калфин да криминализира неплащането на осигуровки, ако се изпълни в буквалния смисъл, ще превърне държавата в преследван от закона субект. Доста абсурдно звучи, но май е така. Само че няма да стане, защото криминализирани по стар български обичай ще са всички други, но не и държавата. Така че да оставим Калфин с реформата му, която дай Боже да намери подкрепа.

Да погледнем на държавата като на равноправен субект в изпълнението на един проект по дадена оперативна програма. В този случай обикновено ролята на държавата се изпълнява от "Управляващ орган на оперативна програма" и в институции с контролен характер. Прави си бенефициента своя отчет, изпраща го, всичко уж е наред. Нерядко вместо да се преведат одобрените суми навреме, следва бавене. Понякога месеци. В един момент сметката на бенефициента все пак бива попълнена. Да е чул някой да има начислени лихви за забавените плащания? Но, я се опитайте да забавите вие плащане към държавата или към някоя бюджетна институция!

Подкрепа на идеята за криминализация на неплащането на осигуровки на вицепремиера Калфин е необходима. Дори е наложително да се отиде още по-далече. Но нека държавата започне със самата себе си. Да стане държава за пример, за да може да изисква и да налага на гражданите също да бъдат за пример. А, тези които искат да "минат метър", да получат заслужено и строго наказание. Сега, за съжаление, самата държава се придържа към правилото "да мине метър".


Щракни тук, за да коментираш новината