Ето как администрацията води фиктивни битки с корупцията
Последно обновяване
21 Април 2016 в 18:25 ч.


Заглавно изображение на новината

Година по-късно - нищо ново под слънцето. Борбата на областната администрация с корупцията продължава с фиктивни сбирки. Без предварително да бъде обявено е проведено заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.

Фиктивна сбирка на тази комисия бе проведена и в началото на 2015 година.

Борят корупцията с фиктивни сбирки

На 26 март 2015 година бе поет конкретен ангажимент.

Заседанията на Съвета за противодействие на корупцията стават публични

Днес от пресцентъра на областната администрация бе разпространено съобщение до медиите за вече състояло се заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията. Предварителна информация не е подавана, такава липсва на сайта на областния управител и на официалната страница във фейсбук, която напоследък се използва за публикуване на новини от институцията.

От официалния сайт става ясно, че заседанието, което е проведено през 2015 г. е било едно, въпреки че има правилник, в който изрично се казва колко трябва да бъдат - три.

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Габрово

Правилник за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Въпреки тези факти, които могат да се видят от всеки ползвател на интернет, зам.-областният управител Иглика Събева е заявила по време на заседанието:

"Новият момент в плана за дейността на Съвета през тази година ще е засилване на гражданския контрол върху дейността на администрацията, а така също и участие на неправителствени организации в сътрудничество с органите на местната власт и местното самоуправление в антикорупционни инициативи и форуми на регионално и общинско равнище".

Предвижда се "сътрудничество с неправителствените организации и медиите при изработване и прилагане на механизъм за публичност и прозрачност на антикорупционната политика и инструменти".

"Всички предвидени дейности в плана за 2016 година целят свеждане до минимални стойности на корупционния риск, повишаване степента на осведоменост".

Текстът, който от пресцентъра на Областния управител са разпространили днес следобед до медиите гласи:

"Зам.-областният управител Иглика Събева ръководи заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, по време на което беше актуализиран състава му.

Председателят Иглика Събева представи пред членовете на Съвета отчет за дейността за 2015 година и план за работа през 2016 година. Стана ясно, че за предходната година са подадени 3 сигнала - един анонимен в Община Габрово, един в ОД „Земеделие" и в Окръжна прокуратура - Габрово. Те са в процес на разглеждане.

„Новият момент в плана за дейността на Съвета през тази година ще е засилване на гражданския контрол върху дейността на администрацията, а така също и участие на неправителствени организации в сътрудничество с органите на местната власт и местното самоуправление в антикорупционни инициативи и форуми на регионално и общинско равнище".

Към мерките за укрепване на антикорупционната среда и реализиране на антикорупционната стратегия в плана са предвидени още и стимулиране на ефективно сътрудничество на училищата с държавните институции и неправителствени организации, във връзка с повишаване знанията и отношението на учениците за функциите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт.

Организиране на „Дни на отворени врати" в държавни институции, посещения в Областна администрация. Сътрудничество с неправителствените организации и медиите при изработване и прилагане на механизъм за публичност и прозрачност на антикорупционната политика и инструменти.

Всички предвидени дейности в плана за 2016 година целят свеждане до минимални стойности на корупционния риск, повишаване степента на осведоменост, усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба за подобряване на практиката, свързана с контролната дейност. Свеждане до минимални стойности корупционния риск в процедурите по възлагане на обществените поръчки, предоставяне на административни услуги, управление и разпореждане с имоти държавна собственост и прозрачност на работата на администрацията.

Обобщени доклади за постъпилите сигнали за корупция и предприетите действие на територията на област Габрово за полугодията на 2015 година, Доклад 2015 г. от извършена вътрешна оценка на корупционния риск в ОА-Габрово и План за действие на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията за 2016 година ще бъдат достъпни и на интернет страницата на Областна администрация - Габрово".Щракни тук, за да коментираш новината